Röda dagar


  • Långfredag den  19/4 öppet mellan 12.00 till 22.30
  • Påskafton (lördag) den 20/4  öppet mellan 12 till 22.30
  • Annandagpåsk den 22/4 stängt.